0 instellingen geselecteerd

Sitemap

Skip Navigation Links.
Collapse <b>voor Schenkers</b><br><div class='sitemap_description'>periodiek notarieel schenken, periodieke giften, of ook wel lijfrenteschenking genoemd. Onder welke voorwaarden mag u de jaarlijkse uitkering volledig aftrekken>>></div>voor Schenkers
periodiek notarieel schenken, periodieke giften, of ook wel lijfrenteschenking genoemd. Onder welke voorwaarden mag u de jaarlijkse uitkering volledig aftrekken>>>
Collapse Periodiek schenken<br><div class='sitemap_description'>Wat is uw voordeel als u periodiek schenkt. Lees hier alles over het voordeel wat u kunt behalen met een periodieke schenking, ook wel periodieke gift of lijfrenteschenking genoemd.
</div>Periodiek schenken
Wat is uw voordeel als u periodiek schenkt. Lees hier alles over het voordeel wat u kunt behalen met een periodieke schenking, ook wel periodieke gift of lijfrenteschenking genoemd.
Waarom via Schenkservice geven
Uw voordeel bij periodiek notarieel schenken / geven via Schenkservice.
gehanteerde schenkingsvoorwaarden bij Schenkservice
Bekijk hier onder welke voorwaarden er in de akte opgenomen worden.
Mijn kerkbijdrage bij overeenkomst
Kerkbijdragen zijn onder voorwaarden volledig aftrekbaar van uw inkomen. Schenk voordelig met een notariële akte.
Mijn lidmaatschap van een politieke partij bij schenkingsovereenkomst
Wanneer u de contributie aan een politieke partij voldoet met een notariële akte mag u het bedrag als periodieke gift volledig aftrekken.
Wat zijn mijn kosten
de akte via Schenkservice is voor u kosteloos als u jaarlijks het minimum bedrag schenkt >>>
Collapse Veel gestelde vragen periodiek schenken<br><div class='sitemap_description'>Veel gestelde vragen over periodiek notarieel schenken aan goede doelen</div>Veel gestelde vragen periodiek schenken
Veel gestelde vragen over periodiek notarieel schenken aan goede doelen
onderhandse schenkingsovereenkomst
Periodieke schenkingen mogen in 2014 bij onderhandse schenkingsovereenkomst
Afscheid van de notariële akte bij periodiek schenken?
Afscheid van de notariële akte bij periodiek schenken?
Model schenkingsovereenkomst periodiek schenken
Het gebruik van de aangekondigde modelovereenkomst voor een periodieke schenking wordt niet verplicht.
Giften aftrekbaar zonder notariële akte! Vijf tips!
Giften aftrekbaar zonder notariële akte! Vijf tips om een onderhandse schenkingsovereenkomst op te stellen!
Collapse Schenken op papier<br><div class='sitemap_description'>Schenken? maar niet genoeg contanten om te schenken? Een schenking op papier bespaart uw kinderen op de erfbelasting. Stel nu uw eigen akte op!</div>Schenken op papier
Schenken? maar niet genoeg contanten om te schenken? Een schenking op papier bespaart uw kinderen op de erfbelasting. Stel nu uw eigen akte op!
Rente betalen schenking op papier
De Belastingdienst accepteert de schuld die voortvloeit uit de schenking op papier als aftrekpost in uw nalatenschap als hierover jaarlijks een rente van 6% is voldaan en geen termijnen zijn overgeslagen tussen het moment van schenken en overlijden.
Inkomstenbelasting schenking op papier
De schenking op papier levert voor de schenker een aftrekbare schuld op in de inkomstenbelasting. Voor de begunstigde is het een vordering die behoort tot het vermogen in box 3. Bij een juiste planning wordt de inkomstenbelasting verplaatst van de schenker naar de begunstigde.
Notariële akte voor een schenking op papier?
Omdat de “schenking op papier” ook nog werking moet hebben na het overlijden van de schenker, is het noodzakelijk om deze schenking vast te leggen in een notariële akte. Zonder notariële akte is er na het overlijden geen sprake meer van een schuld.
Verlaag uw AWBZ bijdrage door schenkingen op papier
Wilt u voorkomen dat u een hogere eigen bijdrage moet betalen voor zorg en ziektekosten (AWBZ)? Wij raden aan om uw vermogen te drukken door middel van schenkingen op papier.
Veel gestelde vragen schenken op papier
Veelgestelde vragen over schenken op papier
Collapse Veel gestelde vragen schenkingen<br><div class='sitemap_description'>Veelgestelde vragen bevat een overzicht van vragen die gesteld zijn door donateurs over periodiek notarieel schenken en de aftrekbaarheid van deze vorm van schenken. </div>Veel gestelde vragen schenkingen
Veelgestelde vragen bevat een overzicht van vragen die gesteld zijn door donateurs over periodiek notarieel schenken en de aftrekbaarheid van deze vorm van schenken.
Collapse Hoe werkt de fiscale aftrek van gewone giften<br><div class='sitemap_description'>Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften. Boven de drempel van 1% van het verzamelinkomen en niet meer dan 10% van dat inkomen.</div>Hoe werkt de fiscale aftrek van gewone giften
Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften. Boven de drempel van 1% van het verzamelinkomen en niet meer dan 10% van dat inkomen.
Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften
Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften. schriftelijk bewijs, geen tegenprestatie, tussen de drempels, aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Hoeveel krijg ik terug van de Belastingdienst
Hoe kan ik belasting terug vragen
Om de giftenaftrek te claimen dient u een aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Hierin geeft u aan dat u bij notariele akte schenkt aan een ANBI.
Schenken aan meerdere goede doelen
Wilt u schenken aan meerdere goede doelen. Met schenkservice kan dit in een en dezelfde akte.
Mijn goede doel niet gevonden
Mijn goede doel niet gevonden! Neem contact op met Schenkservice of type de naam in bij akte aanvragen.
Hoe lang duurt het verwerken van mijn volmacht
De snelheid waarmee we aanvragen kunnen verwerken is afhankelijk van de gekozen begunstigde.
Ontvang ik een officieel afschrift
Het originele afschrift wordt bewaard bij de notaris. U ontvangt een digitaal afschrift.
Moet ik naar de notaris
Wanneer u een akte via Schenkservice aanvraagt hoeft u niet zelf naar de notaris.
Wat is mijn voordeel om via een overeenkomst te schenken
Is besparen op uw jaarlijkse schenkingen of meer geven met het zelfde geld uw doel? Het middel: een notariele akte.
Waarom is een notaris noodzakelijk
waarom moet er een notaris aan te pas komen.
het verschil tussen een kalenderjaar en een jaar
Schenkt u per kalenderjaar of per jaar. Lees hier het verschil
Moet ik bestaande incasso's opzeggen bij het goede doel
U hoeft uw bestaande donatie niet op te zeggen als een akte aanvraagt bij Schenkservice. De goede doelen zetten uw gewone gift om in een notariële schenking >>>
Links
Links naar interessante websites
Opstellen overeenkomst met terugwerkende kracht
Opstellen notariële overeenkomst met terugwerkende kracht?
Betalingen voor het tekenen van de schenkingsovereenkomst
Mogen betalingen gedaan voordat de overeenkomst periodieke gift door schenker en begiftigde is ondertekend, worden meegerekend als periodieke gift in het betreffende kalenderjaar? Nee!
Schenken onder curatele
Schenken onder curatele alleen met toestemming van de rechter
Collapse Nieuws<br><div class='sitemap_description'>Hieronder een overzicht van nieuws over periodieke giften / periodieke schenkingen</div>Nieuws
Hieronder een overzicht van nieuws over periodieke giften / periodieke schenkingen
Zelf overeenkomst maken voor periodieke gift
Zelf overeenkomst maken voor periodieke gift
Legaat van resterende termijnen periodieke gift
Een gift kan wel als periodieke gift kwalificeren als de schenker een legaat opneemt ter grootte van de restende termijnen.
Giftenbesluit 2014; (periodieke) giften en ANBI-regelgeving
giftenbesluit
Periodieke giften en de aangifte inkomstenbelasting 2015
aangifte inkomstenbelasting 2015 en periodieke giften
Collapse <b>voor Goede Doelen</b><br><div class='sitemap_description'>Voor goede doelen, periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, wat betekent dit voor uw organisatie.</div>voor Goede Doelen
Voor goede doelen, periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, wat betekent dit voor uw organisatie.
Collapse Voordeel voor goede doelen<br><div class='sitemap_description'>Voordelen voor goede doelen met betrekking tot het afwikkelen van schenkingsakten, periodieke giften of ook wel lijfrenteschenking genoemd. Snelle online afwikkeling van akte en besparen op akte kosten door de lasten te delen.</div>Voordeel voor goede doelen
Voordelen voor goede doelen met betrekking tot het afwikkelen van schenkingsakten, periodieke giften of ook wel lijfrenteschenking genoemd. Snelle online afwikkeling van akte en besparen op akte kosten door de lasten te delen.
Collapse Kerkbijdragen verhogen met notarieel schenken<br><div class='sitemap_description'>Wilt u ook structureel meer inkomsten? Een notariële akte ’maakt het mogelijk!’, want de fiscus betaalt maximaal mee aan kerkbijdragen die gedaan worden als periodieke giften via een notariële akte. Voor uw kerkgenootschap is notarieel schenken zo een aantrekkelijke en structurele vorm van fondsenwerven. Schenkservice kan u daarbij helpen, tegen minimale kosten.

</div>Kerkbijdragen verhogen met notarieel schenken
Wilt u ook structureel meer inkomsten? Een notariële akte ’maakt het mogelijk!’, want de fiscus betaalt maximaal mee aan kerkbijdragen die gedaan worden als periodieke giften via een notariële akte. Voor uw kerkgenootschap is notarieel schenken zo een aantrekkelijke en structurele vorm van fondsenwerven. Schenkservice kan u daarbij helpen, tegen minimale kosten.
voor kerkgenootschappen
stukken voor kerkgenootschappen, onze brochure voor kerken.
Actie Kerkbalans
Kerkbalans is de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. Geef contribuanten de mogelijkheid fiscaal voordelig te schenken!
Kennismakingsaanbod Actie Kerkbalans
Periodieke giften werven tijdens Actie Kerkbalens! Nu extra voordelig!
Voorbeeld brief werven periodieke giften als kerkbijdragen
voorbeeld brief voor kerken
Contributies aan politieke partijen zijn fiscaal aftrekbaar
Afdrachtsregelingen, contributie & schenkingen aan politieke partijen zijn fiscaal aftrekbaar.
Collapse Fondsenwerving<br><div class='sitemap_description'>Meer inkomsten voor uw organisatie. Lees hier wat Schenkservice voor uw ANBI kan betekenen! >>></div>Fondsenwerving
Meer inkomsten voor uw organisatie. Lees hier wat Schenkservice voor uw ANBI kan betekenen! >>>
Aanmelden bij Schenkservice
Fondsenwerving: Goed doel of stichting of andere charitatieve instelling steunen door te doneren middels periodiek notariele schenking.
Webservice voor goede doelen
wilt u het proces van notarieel schenken volledig automatiseren. Schenkservice maakt het mogelijk!
Goede doelen account voor een overzicht van schenkingen
Een overzichtspagina voor uw organisatie met alle periodieke giften overzichtelijk gepresenteerd. Kijk hier >>>
Telemarketing en periodieke giften
meer donateurs werven door middel van telemarketing. Het kan met de speciale applicatie van Schenkservice!
Gepersonaliseerde rekenhulp voordeel notarieel schenken
Direct het voordeel duidelijk voor uw donateur, plaats een rekenhulp op uw website.
Slim Schenken aanvraagformulieren akte voor uw donateurs
invulbare formulieren voor uw donateurs.
Collapse Veel gestelde vragen door Goede doelen<br><div class='sitemap_description'></div>Veel gestelde vragen door Goede doelen
Hoe melden wij ons als goed doel aan
Download het volmachtformulier om u aan te melden bij Schenkservice.
Wat zijn de kosten
Wat zijn de als aangesloten goed doel bij Schenkservice? no-cure no-pay!
Waarom betalen wij als ANBI de kosten
De kosten komen voor rekening van het goede doel om zoveel mogelijk drempels weg te nemen voor een donateur.
Wat moeten wij aanleveren bij Schenkservice
Schenkservice heeft de volgende stukken nodig van uw organisatie >>>
Waarom moeten wij dit aanleveren
De stukken zijn noodzakelijk om de akte correct op te stellen.
Wanneer krijgen wij een factuur
Het goede doel ontvangt na het passeren van de akte een factuur. No cure no pay!
Krijgen wij bericht als er een akte is gepasseerd
U ontvangt per e-mail een afschrift van de akte.
Vereiste notariële akte voor periodieke gift
Vereiste notariële akte voor periodieke gift
Collapse Fiscale faciliteiten<br><div class='sitemap_description'>Voor giftenaftrek is de ANBI-status van belang. Hier is weergegeven waar een instelling aan moet voldoen voor het verkrijgen van de ANBI-beschikking.</div>Fiscale faciliteiten
Voor giftenaftrek is de ANBI-status van belang. Hier is weergegeven waar een instelling aan moet voldoen voor het verkrijgen van de ANBI-beschikking.
Collapse Geefwet<br><div class='sitemap_description'>Introductie Geefwet en de fiscale faciliteiten voor goede doelen.</div>Geefwet
Introductie Geefwet en de fiscale faciliteiten voor goede doelen.
Commentaar op de Geefwet
commentaar NOB op de Geefwet
Wetsvoorstel Geefwet
Wetsvoorstel Geefwet 2012
Geven aan wetenschappelijk onderzoek
Download het boekje geven aan wetenschappelijk onderzoek.
Informatieblad over het wetsvoorstel Geefwet
Informatieblad over het wetsvoorstel Geefwet
Algemeen nut beogende instelling
Aan welke voorwaarden moet een goede doel voldoen voor een ANBI-beschikking van de Belastingdienst >>>
Collapse Sociaal belang behartigende instelling<br><div class='sitemap_description'>Informatie over sociaal belang behartigende instellingen (SBBI)</div>Sociaal belang behartigende instelling
Informatie over sociaal belang behartigende instellingen (SBBI)
Voorwaarden voor de SBBI-regeling
Voorwaarden voor de SBBI-regeling >>>
Concept plan steunstichting-SBBI
Concept plan steunstichting-SBBI
Kwalificerende vereniging
Periodieke gift aan een vereniging die geen ANBI is, zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar >>>
Giften aan culturele instellingen
Giften aan culturele instellingen mogen met 25% verhoogd worden met een maximum van € 1250.
Invulbare PDF
Invulbare PDF bestand is ideaal! Direct invullen en opslaan.
Collapse <b>voor Notarissen</b><br><div class='sitemap_description'>Het proces van notarieel schenken aan ANBI's automatiseren met behulp van Schenkservice!</div>voor Notarissen
Het proces van notarieel schenken aan ANBI's automatiseren met behulp van Schenkservice!
waarom Schenkservice
Wilt u als notaris ook akten afwikkelen met behulp van Schenkservice, neem dan contact met ons op!
Veel gestelde vragen notarissen
veelgestelde vragen door notariskantoren.
Collapse Schenken 2020  tarieven & vrijstellingen<br><div class='sitemap_description'>Schenken 2020, vrijstellingen schenkbelasting en rekenhulp! Bereken uw voordeel.</div>Schenken 2020 tarieven & vrijstellingen
Schenken 2020, vrijstellingen schenkbelasting en rekenhulp! Bereken uw voordeel.
Schuldigerkennen, schuldigerkenning of schenken op papier
schuldigerkenning om te besparen op de verschuldigde erfbelasting.
Stel uw schenkingsakte zelf op
Een schenkingsakte aanvragen voor een papieren schenking!
Eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenking aan kind
Eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenking aan kind