0 instellingen geselecteerd

Veel gestelde vragen schenken op papier

Veel gestelde vragen schenken op papier

Hieronder treft u een overzicht aan van veelgestelde vragen met betrekking tot schenken op papier.


Een schenking door schulderkenning van ouder op kind wordt bij de notaris
vastgelegd. Stel dat de ouder of het kind na een aantal jaar hier vanaf wil zien
en het dus eigenlijk wil terug draaien. Kan dit en hoe gaat dat in zijn werk?

Het beëindigen van de schuld vordering verhouding kan op 2 manieren:

  1. De schenking wordt uitgekeerd aan de begiftigde. Hiermee wordt de schuld afgelost en eindigen de jaarlijkse rente betalingen: of
  2. De schenking wordt herroepen. Let op de herroeping dient bedongen te zijn en staat in beginsel standaard in onze overeenkomst. De schenker gaat naar de notaris en laat daar in een akte vastleggen dat hij of zij de schenking herroept. Deze wordt als het ware teruggedraaid. De betaalde rente blijft wel echter wel bij de begiftigde.

Onze zoon zit in een AWBZ instelling. Hij heeft te veel geld op zijn
spaarrekening staan en daardoor is zijn eigen bijdrage verhoogd. Wij zijn als
ouders benoemd tot zijn bewindvoerder. Wat mag onze zoon vrijgesteld schenken
aan zijn zus en aan ons?

Het vrijgestelde bedrag voor ouders is € 2.111, - gezamenlijk en voor een broer of zus ieder € 2.111, -. Echter voor deze schenking heeft u de toestemming nodig van een kantonrechter. De rechter zal niet zo snel zijn toestemming verlenen. U maakt een kans als u de schenking herroepelijk maakt en het geld laat afzonderen op bijvoorbeeld een bewindspaarrekening.

Is het mogelijk dat mijn ouders aan hun kleinkinderen een bedrag kunnen schenken
middels een “papieren schenking” opgesteld bij een notaris en zo ja wat is
maximale bedrag voor 2015?


Uiteraard is dat mogelijk. Wanneer de kleinkinderen minderjarig zijn dan is er wel toestemming nodig van de kantonrechter. Schenkservice zorgt ervoor dat deze toestemming gevraagd wordt. Het vrijgestelde bedrag voor 2015 is € 2.111, - per kleinkind.