0 instellingen geselecteerd

Kerkbijdragen verhogen met notarieel schenken

Kerkbijdragen verhogen met notarieel schenken

Wilt u ook structureel meer inkomsten? Een notariële akte ’maakt het mogelijk!’, want de fiscus betaalt maximaal mee aan kerkbijdragen die gedaan worden als periodieke giften via een notariële akte. Voor uw kerkgenootschap is notarieel schenken zo een aantrekkelijke en structurele vorm van fondsenwerven. Schenkservice kan u daarbij helpen, tegen minimale kosten.

Alle voordelen van kerkbijdragen bij notariële akte op een rijtje.

  • Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar voor de donateur. Voordelig voor de donateur en voordeel voor uw kerkgenootschap.
  • Eenvoudig werven: uw organisatie kan notariële schenkingen werven via e-mail, digitale nieuwsbrieven, de website en brieven met volmachtformulieren.
  • Uw potentiële donateurs kunnen online hun voordeel berekenen en direct een akte aanvragen die zij per e-mail ontvangen.
  • Schenkservice neemt het gehele proces van notarieel schenken over tegen een vooraf afgesproken tarief.
  • Periodieke giften zijn structurele giften die u continuïteit bieden in uw werkzaamheden.
  • Meerdere instellingen in een notariële akte zorgen voor lagere kosten voor uw kerkgenootschap.
Download onze brochure kerkbijdragen verhogen met notarieel schenken:
kerkbijdragen_bij_notariele_akte.pdf