0 instellingen geselecteerd

gehanteerde schenkingsvoorwaarden bij Schenkservice

Wat voor voorwaarden zijn er in mijn schenkingsovereenkomst opgenomen?

De wet schrijft voor dat de schenkingsovereenkomst afhankelijk moet zijn van het leven (van de schenker). Verder hebben wij alle door de staatssecretaris van financiën goedgekeurde bepalingen opgenomen in de akte. U mag uw schenking stoppen ingeval van:

  • arbeidsongeschiktheid van de schenker;
  • onvrijwillige werkeloosheid van de schenker;
  • faillissement van de begunstigde ANBI;
  • intrekking van de beschikking algemeen nut beogende instelling (ANBI) bij de begunstigde (relevant voor de inkomstenbelastingaftrek).  
Vraag direct uw schenkingovereenkomst aan>>>
bekijk hier een voorbeeld overeenkomst Schenkservice.pdf