0 instellingen geselecteerd

Betalingen voor het tekenen van de schenkingsovereenkomst

Betalingen voor het tekenen van de schenkingsovereenkomst periodieke gift

Mogen betalingen gedaan voordat de overeenkomst periodieke gift door schenker en begiftigde is ondertekend, worden meegerekend als periodieke gift in het betreffende kalenderjaar? Nee! De schenking/jaarlijkse uitkering moet berusten op een bij overeenkomst van schenking aangegane verplichting. Daarvan is geen sprake wanneer de betaling geschiedt voor het sluiten van de overeenkomst (dus voordat de schenking tot stand is gekomen). Betalingen die zijn gedaan voordat de overeenkomst is getekend door de schenker en de ANBI zijn dus niet aftrekbaar als periodieke gift. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de overeenkomst voldaan worden. Als partijen hier niet alert op zijn, lopen zij zelfs het risico om eveneens niet te voldoen aan de vast en gelijkmatigheidsvereiste waardoor er gedurende de looptijd veel minder aftrekbaar is voor de schenker.