0 instellingen geselecteerd

Wat moeten wij aanleveren bij Schenkservice

Wat moeten wij aanleveren bij Schenkservice?

Een aanmelding bij Schenkservice wordt geaccepteerd als u de volgende stukken toestuurt:

  • een volledig ingevulde volmacht voor het aanvaarden van schenkingen>>>;
  • een actueel uittreksel KvK;
  • een kopie ANBI-beschikking of een verwijzing naar de groepsbeschikking waaronder u bent aangemerkt  als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
  • bewijsstukken dat het opgegeven rekeningnummer op naam van de instelling staat.
  • Kopieën legitimatiebewijs van de tekenende bestuurders.