0 instellingen geselecteerd

Stel uw schenkingsakte zelf op

Stel uw schenkingsakte zelf op! Kies de begunstigden en de voorwaarden. Bepaal zelf wat er in de akte komt
  • Uitsluitingsclausule;
  • Inbrengbepaling;
  • Tweetrapsmaking voor een schenking;
  • Herroepen van de schenking;
  • Opeisbaarheidsgronden van de schenking;

Wilt u schenken op papier? Dan hebt u een akte van schenking nodig met de handtekening van een notaris. 


Aanvraagformulier schenken op papier.pdf