0 instellingen geselecteerd

Kennismakingsaanbod Actie Kerkbalans

Kennismakingsaanbod voor kerkgenootschappen tijdens de Actie Kerkbalans
2014


Een belangrijk onderdeel van de inkomsten van een kerkgenootschap wordt gevormd door de giften/kerkbijdragen van de leden. De jaarlijkse kerkbijdragen zijn van groot belang voor een financieel gezonde kerkgenootschap. Door de economische onzekerheid staan de inkomsten van kerkgenootschappen onder druk. Er wordt binnen de huidige fiscale regelgeving gezocht naar alternatieven om de leden daarin zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Een notariële akte ’maakt het mogelijk!’, want de fiscus betaalt maximaal mee aan kerkbijdragen die gedaan worden als periodieke giften via een notariële akte. Voor kerkgenootschappen is notarieel schenken een aantrekkelijke en structurele vorm van fondsenwerven.

Schenkservice biedt u verschillende manieren om periodieke giften te werven en neemt u daarbij de volledige afhandeling uit handen. Schenkservice biedt uw donateur tevens de mogelijkheid om meerdere instellingen op te nemen in één notariële akte. Dit is gemakkelijk en fiscaal voordelig voor uw donateur en positief voor uw kerkgenootschap omdat de kosten van de akte gedeeld worden door de begunstigde instellingen.

Maak nu laagdrempelig kennis met de Schenkservice. Wanneer de aanvraag voor een akte in januari 2012 door ons ontvangen wordt ten gunste van uw kerkgenootschap kost de akte geen € 150 maar slechts € 120,- Voorwaarde is wel dat u gebruik maakt van onderstaande aanvraagformulieren.

Kerkgenootschappen die reeds gebruik maken van Schenkservice ontvangen dezelfde korting gedurende de actieperiode!

aanvraagformulier notariele akte PKN periodieke giften.pdf

aanvraagformulier kerkbijdragen Gerformeerde kerk vrijgemaakt.pdf

aanvraagformulier periodieke giften rooms katholieke kerk RKK.pdf

aanvraagformulier Slim schenken Nederlands gereformeerede kerk NGK.pdf

aanvraagformulier schenkingen Algemene doopsgezinde societeit ADS.pdf

Aanmelden bij Schenkservice? Vul de volmacht in en stuur het terug voor januari 2014

Onderhandse volmacht kerkgenootschappen 2013 rewritable.pdf