0 instellingen geselecteerd

Mijn lidmaatschap van een politieke partij bij schenkingsovereenkomst

Mijn lidmaatschap van een politieke partij bij schenkingsovereenkomst

Volgens de wet zijn giften bevoordelingen uit vrijgevigheid en verplichte bijdragen waar geen direct op geld waardeerbare tegenprestaties tegenover staan. Contributiegelden die betaalt worden aan een politieke partij kunnen kwalificeren als giften mits er geen sprake is van voornoemde tegenprestatie. Dat u inspraak krijgt bij de partij is in beginsel geen op geld waardeerbare tegenprestatie.  De politieke partij moet uiteraard wel aangemerkt zijn als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

U kunt ook gewoon fiscaal voordelig schenken aan een politieke partij!

Vraag direct een schenkingsovereenkomst aan voor een politieke partij >>>