0 instellingen geselecteerd

Giften aan culturele instellingen

Giften aan culturele instellingen

In de Geefwet is een extra giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen opgenomen. Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat tijdelijk een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting. 

Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag  namelijk  1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Deze extra giftenaftrek kan voor het eerst worden aangegeven bij de aangifte over het belastingjaar 2012. Deze aangifte doet men in 2013.

Het resultaat is dat iedereen die 100 euro geeft aan een culturele instelling, 125 euro in aftrek kan brengen. Bovendien geldt er een maximum van 1250 euro. De fiscale voordelen blijven beperkt tot schenkingen van maximaal 5000 euro.

Voordeel per tariefschijf (2012) bij een schenking aan een culturele instelling:

Tot € 18.628 had u normaal 33% teruggave door de Geefwet 41%
Tot € 55.694 had u normaal 42% teruggave door de Geefwet 52%
Vanaf € 55.694 had u normaal 52% teruggave door de Geefwet 65%

Wettekst: Wet Inkomstenbelasting 2001 wordt het volgende opgenomen
 
1. Het bedrag van giften aan culturele instellingen wordt voor de bepaling van het voor de toepassing van deze afdeling in aanmerking te nemen bedrag verhoogd met 25%, doch ten hoogste met € 1250.
2. Het in artikel 6.39, eerste en tweede lid, bedoelde maximum wordt verhoogd met het bedrag van de in het eerste lid bedoelde verhoging.

Periodieke giften aan culturele instellingen zijn volledig aftrekbaar. Voor gewone giften gaat het plafond (10% van het verzamelinkomen) gelijk omhoog met de 25% verhoging.

Zo werkt de multiplier!

Stel: u en uw partner hebben samen een inkomen van € 32.500. De drempel voor aftrek van een gift is dus € 325 (1%).

U steunt in 2012 een cultuurfonds in uw woonplaats met een gift van € 300. Verder maakte u nog € 125 over naar een ander goed doel. Het cultuurfonds is een culturele ANBI (of zij deze status hebben, kunt u navragen bij het fonds of nakijken op de site van de Belastingdienst).

U mag deze culturele gift op grond van de nieuwe regeling, de multiplier, dus meetellen als een gift van € 375. Totaal geeft u dus € 375 + € 125 = € 500 op als gift. Van deze gift gaat de drempel van € 325 af. Uiteindelijk hebt u dus een aftrekpost op van € 175.

Laat u alles vastleggen bij notariële akte dan heeft u een aftrekpost van € 500.

Bereken met onze cultuurcalculator uw voordeel bij een schenking aan een culturele ANBI >>>