0 instellingen geselecteerd

Model schenkingsovereenkomst periodiek schenken

Het gebruik van de aangekondigde modelovereenkomst voor een periodieke schenking wordt niet verplicht. Deze overeenkomst wordt bij wijze van service door de Belastingdienst ter beschikking gesteld. Als donateur of goed doel mag je zelf ook een overeenkomst opstellen. Een schenking hoeft dus niet perse te gebeuren met de modeleenovereenkomst die op de website van de Belastingdienst komt te staan.

Het staat donateurs vrij om de schenking aan te gaan bij:

  • notariele akte;

  • onderhandse overeenkomst;

  • modelovereenkomst van de Belastingdienst.

Het is nog niet mogelijk om een onderhandse overeenkomst op te stellen. We wachten op een besluit van de staatssecretaris van Financien over de inhoud van de schenkingsovereenkomst.  

Vergaderdata Belastingplan en schenkingsovereenkomst

De behandeling van het Belastingplan 2014 in het parlement is geweest. Eind oktober en begin november praat de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer over het Belastingplan. Half november (week 46) volgt het plenaire debat.

De Eerste Kamer is volgens de planning op 17 december klaar met de behandeling van het Belastingplan. Het duurt dus nog even voor er volledige zekerheid is over de nieuwe schenkingsovereenkomst en hoe de details in de praktijk geregeld gaan worden. Een ruime Kamermeerderheid heeft zich in ieder geval uitgesproken vóór het voorstel.

Schenkservice biedt vanaf 1 januari 2014 de notariele akte en de onderhandse schenkingsovereenkomst aan via haar website. Als goed doel kunt u zelf bepalen vanaf welk bedrag er een onderhandse of notariele overeenkomst moet worden opgesteld. We houden u op de hoogte.