0 instellingen geselecteerd

Ontvang ik een officieel afschrift

Ontvang ik een officieel afschrift?

U ontvangt een digitaal afschrift per e-mail. De notariele akte wordt geregistreerd bij de Belastingdienst en bewaard door de notaris. De onderhandse akte wordt bewaard door Schenkservice. Indien noodzakelijk is hier altijd een afschrift van op te vragen.