0 instellingen geselecteerd

Voorwaarden voor de SBBI-regeling

Voorwaarden voor de SBBI-regeling

Uw organisatie hoeft als SBBI geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen en erfenissen, als ze voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • Uw organisatie streeft een sociaal belang na. Dit blijkt uit de statuten of reglementen.
  • De feitelijke activiteiten van uw organisatie komen overeen met de doelstelling.
  • Uw organisatie valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld.
  • De bestuursleden van uw organisatie ontvangen alleen een onkostenvergoeding en/of een vacatiegeld dat volgens maatschappelijke normen niet te hoog is.
  • Uw organisatie is gevestigd in de Europese Unie, op de BES-eilanden, op Aruba, op Curaçao, op Sint-Maarten of in een ander door ons aan te wijzen land.
  • Uw organisatie gebruikt de schenking of erfenis voor het doel van de organisatie.


Let op!

Krijgt uw organisatie de schenking of erfenis op voorwaarde dat u (een deel van) de schenking of erfenis gebruikt voor een doel dat geen sociaal belang dient? Dan moet ze schenk- of erfbelasting betalen over (dat deel van) de schenking of erfenis.

Bron: www.belastingdienst.nl

Als u SBBI & een kwalificerende vereniging bent, dan zijn periodiek notariele schenkingen aftrekbaar voor donateurs. Lees meer over de kwalificerende vereniging >>>