0 instellingen geselecteerd

Schenken op papier

Schenken op papier, de voordelen

Het is mogelijk te schenken aan uw kinderen zonder dat er contant geld aan te pas komt. Dit kan door een zogenaamde schenking op papier.  Een schenking op papier is vooral verstandig als u geen contant geld wilt schenken of ter beschikking hebt. Het zit geld zit bijvoorbeeld vast in beleggingen of onroerend goed of andere zaken die niet direct contant te maken zijn.

Als u schenkt op papier legt u bij de notaris vast dat u de begunstigde een bedrag schuldig bent. Het geld wordt dus niet overgemaakt en blijft onder voorwaarden bij de schenker. De begunstigde kan het geld pas opeisen als de schenker(s) komt/komen  te overlijden. Daarnaast kunt u extra situaties opnemen waardoor de begunstigde het geld kan opeisen. Stel uw eigen schenking op papier samen via www.vandenotaris.nl en vraag de notariële akte direct aan >>>

Voordelen schenken op papier via Schenkservice

 • U schenkt nu en benut hierdoor de (jaarlijkse) schenkingsvrijstellingen maar betaalt pas later!;
 • U bespaart uw (klein)kinderen op de erfbelasting;
 • U houdt controle over uw eigen vermogen (en de rente betalingen);
 • Uw schuld is aftrekbaar in box 3 van de inkomstenbelasting;
 • Uw vermogen is op papier kleiner wat gunstig is voor aanspraken van overheidswege waarvoor een vermogenstoets wordt gehanteerd ( Bijvoorbeeld de: AWBZ).
 • Gunstige schenkingsvoorwaarden in de schenkingsakte waardoor u en uw vermogen geen risico lopen.


Goed om te weten over schenken op papier

 • U moet naar de notaris toe om de schenking vast te leggen;
 • De schenking op papier slechts als aftrekpost in uw nalatenschap aanmerking komt als vanaf het moment van schenking tot het overlijden een jaarlijkse rente van minimaal 6% daadwerkelijk wordt voldaan. Dit geld moet er dus wel zijn!;
 • Indien u geen box III vermogen heeft maar uitsluitend een eigen woning in box I, creëert u negatief box III vermogen die u niet af kan zetten tegen in box III. Bij de kinderen is de vordering belast boven het belastingvrije bedrag van box III;
 • Over het bedrag dat boven de schenkingsvrijstelling wordt geschonken bent u direct schenkbelasting verschuldigd;
 • Indien u binnen 180 dagen na de schenking komt te overlijden wordt de schenking voor de berekening van de erfbelasting in de heffing betrokken en vervalt in bepaalde gevallen het voordeel van de schenking;
 • Mocht de rente niet (altijd) betaald zijn, dan kunt u de schade herstellen door dat alsnog te doen (let op! Rente over rente en 180 dagen voor het overlijden).

Stel uw eigen schenking op papier samen via www.vandenotaris.nl en vraag de notariële akte direct aan >>>