0 instellingen geselecteerd

Mijn kerkbijdrage bij overeenkomst

Mijn kerkbijdrage bij notariële of onderhandse akte

Wilt u meer geven aan uw kerk zonder dat het u meer kost? Een schenkingsovereenkomst biedt u deze mogelijkheid. Onder giften vallen ook (‘verplichte’) bijdragen waarvoor geen directe tegenprestatie tegenover staat. Kerkbijdragen zijn, afhankelijk in de vorm waarin zij gedaan zijn, aftrekbaar van het belastbaar inkomen mits de kerkelijke instelling (bij groepsbeschikking) is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Kerkbijdrage in de vorm van een periodieke giften

Periodieke giften aan kerkgenootschappen zijn volledig aftrekbaar voor de schenker. Afhankelijk van het inkomen en de leeftijd van de schenker ontvangt men 16% tot 52% terug van het jaarlijks geschonken bedrag. Bereken uw voordeel bij een notariële of onderhandse akte >>>

Kerkbijdrage in de vorm van een 'gewone' gift

Voor ‘gewone’ giften is slechts een bedrag aftrekbaar, dat zowel € 60 als 1% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek overtreft. Het verzamelinkomen bestaat uit het totale inkomen uit de boxen 1, 2 en 3. Daarnaast geldt een maximumaftrek ter grootte van 10% van dat inkomen. Om de maximale 10% te kunnen aftrekken, moet daarom in een jaar 11% van het verzamelinkomen vóór aftrek van de persoonsgebonden uitgaven worden geschonken. Bereken zelf uw eigen voordeel met onze Schenkcalculator >>>

Vraag online een schenkingsovereenkomst aan >>>
Overzicht van aangesloten kerkgenootschappen >>>
Meer informatie voor kerkgenootschappen >>>
Download een formulier voor het aanvragen van overeenkomst >>>

aanvraagformulier notariele akte PKN periodieke giften.pdf

aanvraagformulier kerkbijdragen Gerformeerde kerk vrijgemaakt.pdf

aanvraagformulier periodieke giften rooms katholieke kerk RKK.pdf

aanvraagformulier Slim schenken Nederlands gereformeerede kerk NGK.pdf

aanvraagformulier schenkingen Algemene doopsgezinde societeit ADS.pdf