0 instellingen geselecteerd

Periodieke giften en de aangifte inkomstenbelasting 2015

Vanaf 1-3-2016 kan je aangifte inkomstenbelasting doen voor belastingjaar 2015. Bij de giftenaftrek is echter geen rekening gehouden met de periodieke giften die bij notariële akte zijn vastgelegd. Het aangifte programma is zo geprogrammeerd dat er een transactienummer vermeld moet worden. Wat kan je doen? 

Periodieke giften

Sinds 2014 is het mogelijk om zowel bij notariële akte als bij onderhandse overeenkomst een periodieke gift overeen te komen. Voor 2014 kon een periodieke gift alleen bij notariële akte vastgelegd worden. 

Transactienummer periodieke gift

Voor onderhandse overeenkomsten geldt dat hierop een transactienummer vermeld dient te worden. Het transactienummer is het nummer waaronder het goede doel deze overeenkomst heeft opgenomen in haar eigen administratie. Het transactienummer mag slechts bestaan uit cijfers en dient uniek te zijn.  

Notariële overeenkomsten voor 2014 en in 2015

Periodieke giften kennen een minimale looptijd van vijf jaar. Voor 2014 was het begrip transactienummer voor een periodieke gift nog onbekend. Daarnaast is het maar de vraag of de goede doelen de notariële overeenkomsten die in 2015 zijn afgesloten voorzien hebben van een transactienummer. Veel notariële overeenkomsten kennen dus nog geen transactienummer. Dit is niet erkend bij de aangifte inkomstenbelasting 2015.

Aangifte inkomstenbelasting 2015

Hoe nu te handelen? Je wil toch je aangifte afronden en maximale giftenaftrek claimen. Volgens de Belastingdienst mag je een 0 als transactienummer invoeren als je overeenkomst geen transactienummer heeft. Zie de tweet van de Belastingdienst