0 instellingen geselecteerd

Veel gestelde vragen schenkingen

Voor schenkers: Veel gesteld vragen over periodiek schenken

1. Op uw website las ik dat het mogelijk is om voor meerdere goede doelen een schenkingsovereenkomst op te maken. Hierbij komen de kosten voor de overeenkomst voor rekening van de begunstigde instelling.
Vraag: Komen die kosten onafhankelijk van de hoogte van de gewenste jaarlijkse schenking(en) voor rekening van de betreffende instelling of geldt daarbij een minimale hoogte van de jaarlijkse donatie per jaar? Zo ja, waar kan ik die minimumbedragen vinden op uw website?

Wij maken afspraken met de begunstigde instelling over het door belasten van de kosten. Afhankelijk van het goede doel mogen wij de kosten door belasten. In veel gevallen moet er minimaal € 100 per goed doel per jaar geschonken te worden. Wanneer u meerdere goede doelen opneemt in uw overeenkomst wordt vanaf twee goede doelen het minimum bedrag verlaagt omdat de kosten gedeeld worden. De minimum bedragen worden weergegeven in het overzichts-scherm >>>