0 instellingen geselecteerd

Gepersonaliseerde rekenhulp voordeel notarieel schenken

Gepersonaliseerde rekenhulp voordeel notarieel schenken

Uw donateurs zelf laten berekenen wat het voordeel is van een schenkingsovereenkomst. Het kan met onze Schenkcalculator (rekenhulp). Deze is ook beschikbaar met een logo van uw organisatie.

Bekijk hier een aantal voorbeelden

SOS-Kinderdorpen
Natuurmonumenten

Cultuurcalculator
Prins Bernard Cultuur Fonds

Een donateur kan vervolgens direct een schenkingsovereenkomst aanvragen.

De gepersonaliseerde rekenhulp is kosteloos. Deze kunt u aanvragen via Schenkservice. Neem contact met ons op.

De Schenkcalculator vergelijkt de fiscale behandeling van de gewone gift met de periodiek notariële schenking. Berekent hierbij het voordeel van een notariële akte en/of de mogelijkheid wat een donateur meer kan schenken dankzij het belastingvoordeel. De calculator houdt er rekening met de fiscale partner van een donateur en trekt automatisch de schenking af bij degene met het hoogste inkomen (vrije toerekening in de inkomstenbelasting). Ook de leeftijd die naast het inkomen relevant kan meegenomen worden in de berekening. Zo weet uw donateur indicatief wat zijn voordeel is. Bereken uw voordeel.