0 instellingen geselecteerd

voor Schenkers

Waarom schenken?

Door te schenken doet u uw kind, kleinkind, goed doel of iemand anders een plezier. Door te schenken wordt de toekomstige erfenis kleiner en betalen de erfgenamen later minder erfbelasting. Bij een goed doel (ANBI) schenking profiteert u van inkomstenbelastingvoordeel.

Periodiek schenken (periodieke gift, lijfrenteschenking)

Een periodieke schenking is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Als het goede doel is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn zij vrijgesteld van schenkbelasting. U als donateur profiteert maximaal van de giftenaftrek. Via Schenkservice.nl is de overeenkomst voor een periodieke schenking voor u als schenker helemaal gratis.

Lees meer over fiscaal voordelige periodieke schenkingen aan goede doelen >>>

Gewoon schenken

U kunt geld schenken door het geld over te maken op de rekening van de begiftigde(n). De wet stelt namelijk geen eisen aan het schenken van geld. Wellicht wilt u als schenker voorkomen dat uw schenking bij een echtscheiding (deels) terecht komt bij de ‘koude  kant’, onder uw toezicht stellen, kunnen herroepen als u het zelf nodig heeft of dat het misgaat bij uw kinderen. In dat geval is het verstandig om de schenking schriftelijk vast te leggen in een notariële akte. Hierdoor hoeft u zich niks van schuldeisers of de koude kant aan te trekken. Het kan ook zo zijn dat een bank een notariële akte eist voor het openen van een bewind rekening. Een schenkingsakte heeft u al vanaf € 99,-.

Lees meer over gewoon schenken via de notaris>>>

Schenken op papier

Het is mogelijk te schenken zonder dat er contant geld aan te pas komt. Dit kan door een zogenaamde schenking op papier. Een schenking op papier is vooral verstandig als u geen contant geld wilt schenken of ter beschikking hebt, doordat het vast zit in beleggingen of onroerend goed of andere zaken die niet direct liquide te maken zijn. Als u schenkt op papier legt u bij de notaris vast dat u de begunstigde een bedrag schuldig bent. Het geld wordt dus niet overgemaakt en blijft onder voorwaarden bij de schenker. De begunstigde kan het geld pas later opeisen  maar u profiteert u als wel van de schenkbelastingvrijstellingen. Voor een schenking op papier moet u op bezoek bij de notaris.

Lees meer over schenken op papier (link naar VanDeNotaris.nl)>>>