0 instellingen geselecteerd

Opstellen overeenkomst met terugwerkende kracht

Opstellen overeenkomst met terugwerkende kracht

"Al meer dan anderhalf jaar maak ik elke maand een gift over naar X. Deze periodieke giften zijn echter niet vastgelegd bij een notaris, wat betekent dat maar een klein deel van deze giften zou worden afgetrokken."

"Nu vraag ik mij af of het mogelijk is om een overeenkomst op te stellen die ook met terugwerkende kracht werkt voor 2011, zodat het mogelijk is om deze giften te kunnen onderbrengen in de periodieke giften in de belastingaangifte 2011?"

Helaas is het niet mogelijk om giften met terugwerkende kracht onder een overeenkomst te brengen. De Belastingdienst beoordeelt op het moment dat de giften gedaan zijn wat voor gift het betreft. Is er op het moment geen verplichting tot uitkeren bij schenkingsovereenkomst dan zullen zij de gift aanmerken als "gewone" gift. Het is niet mogelijk om achteraf die verplichting te creëren.