0 instellingen geselecteerd

het verschil tussen een kalenderjaar en een jaar

Wat is het verschil tussen een kalenderjaar en een jaar?

Kalenderjaar
Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Deze loopt gelijk met het fiscale jaar. Het voordeel hiervan is dat u direct weet welk bedrag u mag opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting. Nadeel van een overeenkomst per kalenderjaar is dat u wanneer u uw schenking in maandelijkse termijn wil voldoen en halverwege het kalenderjaar start er sprake is van een inhaal incasso van de reeds verstreken maanden. 

Jaar
Bij een jaar gaat de akte in op een door partijen afgesproken datum. Vanaf dat moment start de verplichting voor een periode van minimaal vijf jaar. Het nadeel van een overeenkomst per jaar is dat u voor de inkomstenbelasting moet nagaan wat u dat jaar heeft betaald. Wanneer halverwege het jaar overstapt naar een periodieke gift combineert u periodieke giften en gewone giften dat is fiscaal minder gunstig.