0 instellingen geselecteerd

Mijn goede doel niet gevonden

Wat moet ik doen als ik mijn goede doel, politieke partij of kerkgenootschap
niet kan vinden op uw website?

U kunt alle begunstigden opnemen in uw schenkingsovereenkomst mits deze instellingen voldoen aan de voorwaarden. In het overzichtsscherm >>> kunt u de naam invullen van de instelling waaraan uw wilt schenken. Na het invullen van uw gegevens verstuurt u de volmacht.

In de volmacht die u per e-mail ontvangt staat: "Naam instelling ............................" vul hier de naam in van de instelling waaraan u wilt schenken. Stuur de stukken op en Schenkservice zorgt ervoor dat de instelling opgenomen wordt in de overeenkomst.

U kunt ook vooraf een verzoek indienen om de instelling op te nemen stuur dan een e-mail naar info@schenkservice.nl