0 instellingen geselecteerd

Schenken aan meerdere goede doelen

Schenken aan meerdere goede doelen

Wanneer u alles bij overeenkomst schenkt, zijn al uw jaarlijkse uitkeringen volledig aftrekbaar. Vanuit fiscaal oogpunt is het wenselijk om al uw giften bij schenkingsovereenkomst te doen.

Via www.schenkservice.nl kunt u al uw giften aan kerken, goede doelen, politieke partijen combineren in een overeenkomst. Hierbij kunt u ook rekening houden met lopende akte(n). U kunt bij Schenkservice namelijk per organisatie een ander ingangsjaar opgeven.

Voordeel voor de begunstigde organisaties is dat zij de kosten van de schenkingsovereenkomst met elkaar delen.

Vraag direct een schenkingsovereenkomst aan >>>>
Meer informatie over schenken naar kerken >>>