0 instellingen geselecteerd

Kwalificerende vereniging

Periodieke gift aan een vereniging die geen ANBI is

Doet u een periodieke gift aan een vereniging die geen ANBI is? Dan mag u die gift aftrekken als de vereniging voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De vereniging heeft minstens 25 leden;
  • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid (opgericht bij een notaris);
  • De vereniging hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen;
  • De vereniging is gevestigd in een EU-land, de (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba of een ander door ons aangewezen land.

Een vereniging is in beginsel schenkbelasting verschuldigd tenzij deze vereniging ook kwalificeert als SBBI. Uw organisatie hoeft als SBBI geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen en erfenissen. Lees meer over SBBI's >>>