0 instellingen geselecteerd

Sociaal belang behartigende instelling

Sociaal belang behartigende instelling


Is uw organisatie een sociaal belang behartigende instelling (SBBI)? Dan kan uw organisatie gebruikmaken van een schenk- en erfbelastingvoordeel. Uw organisatie hoeft namelijk geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen of erfenissen die zij ontvangt. Als uw organisatie ook nog eens een kwalificerende vereniging is dan zijn periodiek notariele schenkingen aftrekbaar voor uw donateurs.

Uw organisatie is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) als uw organisatie op de eerste plaats de individuele belangen van uw leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft.

Voorbeelden van een SBBI
Als zij ook een maatschappelijke waarde hebben, zijn de volgende organisaties SBBI's: zangkoor, dansgroep, muziekvereniging, harmonievereniging, sportorganisatie, jeugdgroep, buurtvereniging, niet-commercieel buurthuis, niet-commercieel dorpshuis, hobbyclub, kindervakantiekamp, jeugdvakantieweek, speeltuin, kinderboerderij, gilde, personeelsvereniging, ouderenvereniging, lokale scoutinggroep, amateurtoneelvereniging en -theatergroep. Behalve deze organisaties kunnen ook nog andere organisaties een SBBI zijn.