0 instellingen geselecteerd

Voordeel voor goede doelen

Schenkingsovereenkomsten via Schenkservice afwikkelen heeft voor uw organisatie de volgende voordelen


  • Zowel onderhandse schenkingsovereenkomsten als notariële schenkingsovereenkomsten;
  • Online aanvraagformulier op de website van het goede doel (een donateur maakt als het ware zijn eigen schenkingsovereenkomst);
  • De aanvragen van schenkingsakten gaan rechtstreeks naar het antwoordnummer van Schenkservice (minder administratieve handelingen en portokosten);
  • Eén aanvraagformulier voor gewone en combinatie schenkingen (combinatie schenkingen zorgen voor lagere akte kosten);
  • Schenkservice zorgt voor de volledige afwikkeling van de schenkingsakte en stuurt de afschriften direct per e-mail naar uw organisatie en de donateur;
  • Communicatie met de donateur geheel in de huisstijl van uw organisatie (e-mails voorzien van logo’s en tekst van het goede doel);
  • Online inzage in het afwikkelingsproces;
  • Donateurgegevens kunnen aangeleverd worden door middel van een webservice of een exportbestand*;
  • Geleidelijke en snelle afwikkeling van schenkingsovereenkomsten voorkomt overbelasting van uw back office.

* Hier zijn separaat kosten aan verbonden. Wellicht kan er gebruik gemaakt worden van bestaande xml import functies. Dit moet nader onderzocht worden.