0 instellingen geselecteerd

Hoe kan ik belasting terug vragen

Hoe werkt de Belastingteruggave?

Wanneer u periodiek notarieel schenkt aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) mag u de uitkering aftrekken van uw belastbaar inkomen. Om de bedragen in mindering te brengen op uw inkomen moet u jaarlijks een aangifte inkomstenbelasting indienen.

Jaarlijks vinkt u bij uw belastingaangifte onder het kopje aftrekposten aan dat u een schenking / gift heeft gedaan. U vult uw het bedrag dat u uitgekeerd heeft in bij periodieke giften. Het is mogelijk dat de Belastingdienst vraagt om bewijsstukken van de jaarlijkse uitkering. Bij een onderhandse overeenkomst dient u ook een transactienummer te vermelden en het RSIN nummer van de ANBI.