0 instellingen geselecteerd

Zelf overeenkomst maken voor periodieke gift

Als donateur van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) hoeft u geen notaris meer in te schakelen voor het opstellen van een akte bij periodieke giften. Samen met het goede doel kunt u sinds 1 januari 2014 een zogenoemde onderhandse akte opstellen, die uw aftrek van de gift in de aangifte inkomstenbelasting garandeert.

Voorheen was het op grond van de wet noodzakelijk om een notariële akte op te stellen voor periodieke giften aan een ANBI. Nu dit niet meer het geval is, kunnen de kosten aanzienlijk omlaag en blijft er meer over van uw gift. Ook bij een onderhandse schenkingsovereenkomst moet het nog steeds gaan om een periodieke gift van minstens vijf jaar.
De inhoud van beide overeenkomsten verschillen niet veel van elkaar. Anders dan de notariële akte moet de onderhandse schenkingsovereenkomst voorzien worden van een transactienummer. Dit kan het transactienummer van Schenkservice zijn maar dat mag ook een nummer zijn wat het goede doel alsnog toekent. Van belang is dat het transactienummer bestaat uit minimaal één en maximaal vijftien cijfers. Het is niet toegestaan letters of andere tekens te gebruiken. Ook moet het nummer uniek zijn en terug te vinden zijn in de administratie van het goede doel. Het transactienummer kan dus achteraf worden doorgegeven aan de donateur. U moet dit nummer samen met het RSIN vermelden in uw aangifte inkomstenbelasting. Het RSIN nummer wordt standaard door Schenkservice opgenomen in de schenkingsovereenkomst. Zowel het goede doel als de donateur moet een kopie van de schenkingsovereenkomst bewaren. 

In samenwerking met de goede doelen biedt Schenkservice ook de onderhandse schenkingsovereenkomst aan. De schenking wordt in een onderhandse schenkingsovereenkomst vastgelegd als de schenking tussen de € 50,- en € 1.000,- is. Schenkt u meer dan € 1.000,- of aan meerdere goede doelen dan wordt de overeenkomst notarieel vastgelegd. 

Een onderhandse overeenkomst kunt u aanvragen via de volgend link>>>