0 instellingen geselecteerd

Wat is mijn voordeel om via een overeenkomst te schenken

Wat is het voordeel voor mij als donateur om via notariële akte te schenken?

Doel & middel

Een schenkingsovereenkomst is het middel om maximaal fiscaal voordeel te behalen (doel) bij uw jaarlijkse schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen en/of kwalificerende verenigingen. Het fiscale voordeel kunt u meeschenken en zodoende meer bijdragen aan de doelstelling van een bepaalde organisatie of u houdt meer geld over aan uw jaarlijkse schenkingen.

Vraag direct uw schenkingsakte aan>>>