0 instellingen geselecteerd

Schenken onder curatele

Schenken onder curatele

Wanneer u als curator namens een onder curatele gesteld persoon wilt schenken, heeft u toestemming nodig van de rechter. Hiervoor is het noodzakelijk dat er sprake is van een schenkingstraditie. Oftewel heeft degene die onder bewind is gesteld voor zijn curatele al dergelijke schenkingen gedaan? Als het antwoord op die vraag nee is dan zult u geen toestemming krijgen van de rechter.

In beginsel wordt schenking, ook als er sprake is van een schenkingstraditie, niet toegestaan wanneer de curandus
  • jonger is dan 65 jaar, voor zover het liquide vermogen onder € 40.000 komt;
  • ouder is dan 65 jaar, voor zover het liquide vermogen minder wordt dan € 20.000.
Van deze grenzen kan worden afgeweken indien de kantonrechter van oordeel is dat daarmee de toekomstige verzorging van de curandus geen gevaar loopt. Daarbij wordt gelet op enerzijds de verwachte inkomsten en anderzijds het behoeftepatroon van de curandus, waaronder kosten van levensonderhoud, recreatie, curatele, bijdragen in gezondheidszorg en hulpmiddelen, reserves voor toekomstige verhuizing en herinrichting.