0 instellingen geselecteerd

Schenken 2020 tarieven & vrijstellingen

Schenken 2020 tarieven en vrijstellingen

De schenkbelasting kent drie tariefgroepen met elk twee belastingtarieven: Tariefgroep Waarde van de schenkingSchenkbelasting
1. Partner en kinderen € 0,- tot € 126.723,-
meer dan € 126.723,-
10%
20%
1a. Kleinkinderen € 0,- tot € 126.723,-
meer dan € 126.723,-
18%
36%
2. Anderen € 0,- tot € 126.723,-
meer dan € 126.723,-
30%
40%


Vrijstellingen Schenkbelasting

Voor de schenkbelasting gelden vrijstellingen. Als u meer schenkt dan de vrijstelling, moet de ontvanger schenkbelasting betalen. Wilt u een schenking doen aan uw kinderen? Elk jaar mag u tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken. U kunt als schenker ervoor kiezen om zelf schenkbelasting te betalen. Daardoor hoeft degene aan wie u een schenking doet geen schenkbelasting te betalen. Klik hier voor de rekenhulp schenkbelasting.


Jaarlijkse schenking 2020Vrijstelling schenkbelasting
(pleeg)kind € 5.155,-
kleinkind € 2.208,-
Overig € 2.208,-


Eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen vanaf 18 tot 40 jaar

Is uw kind tussen de 18 tot en met 39 jaar? Dan mag u uw kind in 1 jaar maximaal € 26.457 belastingvrij schenken. U mag maar 1 keer gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling. Deze regeling geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 39 jaar maar een partner hebben die jonger is dan 39 jaar.

Vrijstelling voor financiering van een studie of woning
De eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 39 jaar kan verhoogd worden tot € 55.114. Dit kan als uw kind het geld gebruikt om een dure studie te betalen of om een eigen woning te verwerven, te verbouwen of voor de aflossing op de hypotheek.

Eenmalige schenking  2020Vrijstelling algemeen doelVrijstelling t.b.v. de eigen woning (verbouwing of aflossing hypotheek) of een dure studie
Kind 18 t/m 39 jaar € 26.457 € 55.114

2020, wijzigingen en schrijffouten voorbehouden