0 instellingen geselecteerd

Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

  • U doet de giften aan een instelling die bij de Belastingdienst is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
  • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
  • U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u de giften hebt gedaan, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties.
  • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
  • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Bereken hier uw belastingvoordeel >>>

Wat is een tegenprestatie?

Krijgt u iets terug voor wat u hebt gegeven? Dan levert de instelling u een tegenprestatie. Voorbeelden zijn:

U koopt bij een patiëntenvereniging een speciaal kookboek. U doet dan geen gift. U betaalt geld en als tegenprestatie krijgt u het boek.

U koopt een lot bij een loterij. Daarvoor krijgt u een kans om geld te winnen.


Kosten die u maakt voor een instelling


Maakt u kosten voor een ANBI? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u deze kosten aftrekken als een gewone gift.

Vrijwilligerswerk
Doet u vrijwilligerswerk voor een ANBI? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u een bedrag aftrekken als een gewone gift.

Bron: www.belastingdienst.nl (01-09-2011)