0 instellingen geselecteerd

Over Schenkservice

Wat doet Schenkservice

Schenkservice en schenken.nl zijn handelsnamen van Intervivos B.V. Schenkservice automatiseert en begeleidt het proces van notarieel schenken voor algemeen nut beogende instellingen (musea, kerken, culturele instellingen, politieke partijen en goede doelen) en kwalificerende verenigingen. Wij bieden donateurs maximaal fiscaal voordeel en ANBI's een structurele vorm van inkomsten.

Bedrijfsprofiel

Schenkservice biedt een complete service op het gebied van periodiek notarieel schenken. De manier van werken is efficiënt en doorzichtig waardoor er kostenefficient gewerkt wordt. De algemeen nut beogende instellingen en de schenkers profiteren optimaal van de wettelijke mogelijkheden voor giftenaftrek. De notaris waarborgt de belangen van partijen.

Schenkservice

De naam spreekt eigenlijk voor zich: het verlenen van service bij schenkingen. Met andere woorden: Schenkservice adviseert en assisteert particulieren bij het verrichten van schenkingen en adviseert ANBI's over fondsenwerving. Een complete en doorzichtige service, waarmee instellingen en schenkers optimaal profiteren van de mogelijkheden om kostenbesparend te schenken. De notaris waarborgt hierbij de belangen van de partijen.


Volg ons op Twitter: