0 instellingen geselecteerd

Fondsenwerving

Meer en structurele inkomsten uit fondsenwerving?

Wilt u ook structureel meer inkomsten uit fondsenwerving? Een notariële of onderhandse akte maakt het mogelijk! Bij een periodieke gift via een schriftelijke overeenkomst betaalt de fiscus maximaal mee aan de schenking. Voor uw organisatie is periodiek schenken, mits goed ingezet, een aantrekkelijke en structurele vorm van fondsenwerven.

Schenkservice automatiseert en begeleidt het proces van periodiek schenken (periodieke giften) voor goede doelen (ANBI’s) en kwalificerende verenigingen. Niet iedere instelling heeft een afdeling fondsenwerving die zich structureel inzet voor de inkomstenstroom. Periodieke giften werven lijkt ingewikkeld en kostbaar maar met Schenkservice is dit niet het geval. U kunt via uw website, nieuwsbrieven, e-mail en de traditionele volmachtformulieren periodieke giften werven.

Internet speelt in toenemende mate een belangrijk onderdeel voor uw fondsenwerving. Het biedt onder andere nieuwe kansen voor notarieel schenken. Een brochure met volmacht en een brief is één van de gebruikte vormen waarin de donateur gevraagd wordt om zijn donaties om te zetten in een periodieke gift.
Veelal wordt dezelfde brochure in PDF-bestand via de website aangeboden. Zonde! Als je weet dat een donateur ook zijn eigen akte kan samenstellen via internet. Het kan dus eenvoudiger en efficiënter door aktes online af te wikkelen. U kunt een totaal nieuwe doelgroep benaderen. Schenkservice maakt het mogelijk
voor uw organisatie!

Aanmelden bij Schenkservice >>>
Telemarketing >>>
Gepersonaliseerde rekenhulp >>>
Webservice >>>