0 instellingen geselecteerd

Hoe werkt de fiscale aftrek van gewone giften

Hoe werkt de fiscale aftrek van gewone giften?

Voor de aftrek van gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Drempelinkomen

Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Drempelinkomen en fiscaal partnerschap
Had u een jaar lang een fiscale partner? Tel dan de aftrekbare gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op. Het aftrekbare bedrag kunt u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is.

Voorbeeld fiscale behandeling ‘ gewone’ gift:

De heer Van Beek heeft een drempelinkomen van €40.000. De heer Van Beek schenkt €600 per jaar aan zijn kerkelijke instelling. De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van zijn drempelinkomen. In zijn geval is €400 niet aftrekbaar en €200 wel aftrekbaar tegen 42%. Netto betaalt de heer Van Beek voor deze gift €516 (€600 – €84 (=42%van € 200)). De kerkelijke instelling ontvangt €600.

Bij een periodiek schenking geldt de drempel niet. De heer van Beek ontvangt €252 (=42% van €600) terug en betaalt netto €348. De kerkelijke instelling ontvangt €600. Een jaarlijkse besparing van €168 (€516 - €348).

Bereken uw belastingvoordeel en bekijk het voordeel van een schenkingsovereenkomst>>>