0 instellingen geselecteerd

Fiscale faciliteiten

Fiscale faciliteiten voor goede doelen

De overheid ertkent het maatschappelijke belang van filantropische instellingen (goede doelen) en stimuleert het geefgedrag van burgers en bedrijven door middel van belastingvoordelen. Daarnaast zijn er belastingvrijstellingen voor filantropische instellingen. Deze belastingvoordelen worden gebundeld in de zogenaamde Geefwet.

De Geefwet lijkt een aparte wet maar is in feite een pakket maatregelen die door de inkomsten-, vennootschaps-, schenk en erfbelasting heen lopen.

De begrippen "algemeen nut beogende insteling" (hierna: ANBI) en "sociaal belang behartigende instelling" (hierna: SBBI) spelen hierbij een belangrijke rol.


Lees meer over ANBI's >>>
Lees meer over de Geefwet >>>