0 instellingen geselecteerd

Waarom is een notaris noodzakelijk

Waarom is een notaris noodzakelijk?

De belastingwetgeving schrijft voor dat er verplichting bij notariele akte opgesteld moet worden voor volledige giftenaftrek. In ons maatschappelijk systeem biedt de notaris een solide basis voor rechtszekerheid die bijdraagt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven.