0 instellingen geselecteerd

Inkomstenbelasting schenking op papier

Inkomstenbelasting, en een schenking op papier

De schenking op papier levert voor de schenker een aftrekbare schuld op in de inkomstenbelasting. Deze schuld valt in box 3 en wordt afgetrokken van uw bezittingen. Van het totaal aan schulden in box 3 mag u de eerste € 3.000 per persoon (2015) niet aftrekken. Voor fiscale partners kunt het hiervoor genoemde bedrag verdubbelen (€6.000). Dit is bijvoorbeeld het geval als u gehuwd bent, samenwoont (samenlevingscontract en/of met gemeenschappelijk kind en/of een gemeenschappelijke eigen woning).   

De schenking op papier is voor uw kind, als dat ouder is dan 18 jaar, een vordering die behoort tot het vermogen in box 3. De begunstigde moet inkomstenbelasting betalen als het totale vermogen (min eventuele schulden) in box 3 hoger is dan € 21.330 (2015). Heeft uw kind een fiscaal partner dan geldt het bedrag van € 42.660 (2015). 

De ontvangen rente is onbelast, omdat het in box 3 niet relevant is wat iemand werkelijk aan inkomsten ontvangt. 

Het gevaar met schenken op papier schuilt erin dat u belastbaar vermogen gaat creëren. Stel dat u alleen een eigen woning hebt met een flinke overwaarde en uw kinderen boven de belastingvrije voet van box III uitkomen dan zorgt een schenking op papier voor een heffing die er niet was. Uw woning zit in box 1. Door te schenken op papier heeft u een schuld in box 3. Wanneer u geen spaargeld heeft kunt u dat nergens tegen wegstrepen. Uw kind komt boven het box 3 vermogen uit en betaalt per saldo 1,2% belasting over de schenking op papier. Was deze schenking er niet geweest dan had uw kind niks hoeven afdragen.