0 instellingen geselecteerd

Geven aan wetenschappelijk onderzoek

Geven aan wetenschappelijk onderzoek

De overheid is een belangrijke financier van wetenschappelijk onderzoek, maar zeker niet de enige. Bijdragen van particulieren en bedrijven vormen een waardevolle aanvulling van de middelen voor fundamenteel of toegepast onderzoek, bijvoorbeeld op medisch of sociaal-wetenschappelijk terrein. Vaak gaat het dan om een onderwerp waarbij de gever nauw betrokken is, vanuit eigen ervaringen of persoonlijke fascinatie.

Vanuit de overheid is een publicatie gekomen 'Geven voor weten genoemd'. Het boekje ‘Geven voor weten’ is vooral interessant voor mensen die de wetenschap in ons land een warm hart toedragen. Het is ook bedoeld voor medewerkers van universiteiten die ermee aan de slag kunnen als ze fondsen voor hun onderzoek willen verwerven.

Dit boekje geeft inzicht in de fiscale mogelijkheden voor iedereen die bewust met zijn vermogen of nalatenschap wil omgaan, met het hoogste rendement voor de wetenschap.

U kunt het boekje downloaden via deze link:
periodiek_schenken_geven-aan-wetenschappelijk-onderzoek.pdf

Bron: www.rijksoverheid.nl