0 instellingen geselecteerd

Telemarketing en periodieke giften

Telemarketing inzetten voor het werven van periodieke giften

Wist u dat een aantal organisaties door middel van telemarketing en onze applicaties meer donateurs en hogere donaties werven?

Hoe werkt het? Een potentiële donateur wordt gebeld door een organisatie. Het voordeel van de notariële akte wordt uitgelegd en indien een donateur instemt met een toezegging bij notariële akte ontvangt hij of zij deze direct per e-mail. Tevens wordt de aanvraag per post nagestuurd. Gemak voor de donateur levert een hogere respons op voor uw organisatie.

De telemarketing applicatie van Schenkservice is flexibel met betrekking tot het opstellen van de akte. Een aantal gegevens kan de donateur later zelf aanvullen.

Wilt u meer informatie over deze vorm van werven, neem dan contact met ons op.