0 instellingen geselecteerd

Moet ik bestaande incasso's opzeggen bij het goede doel

Moet ik bestaande incasso's opzeggen voordat ik een akte aanvraag bij Schenkservice?

Nee, het is niet nodig om bestaande incasso's op te zeggen als u voornemens bent om via Schenkservice een akte aan te vragen. Op het moment dat de overeenkomst gesloten is, ontvangen de begunstigden een afschrift van de overeekomst met uw betalingsvoorkeur. De goede doelen zetten uw 'gewone' donatie om in een periodieke schenking. De meeste goede doelen zullen u dit (schriftelijk) bevestigen.

Goed om te weten!

De giften die u heeft gedaan voor het sluiten van de schenkingsovereenkomst mag u niet verrekenen met uw jaarlijkse toezegging. Heeft u al giften gedaan in een kalenderjaar en wilt u fiscaal optimaal overstappen? Vraag dan de overeenkomst aan met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar.

Vraag direct een akte aan>>>