0 instellingen geselecteerd

Notariële akte voor een schenking op papier?

Notariële akte voor een schenking op papier? 

Omdat de “schenking op papier” ook nog werking moet hebben na het overlijden van de schenker, is het noodzakelijk om deze schenking vast te leggen in een notariële akte. Zonder notariële akte is er na het overlijden geen sprake meer van een schuld. Vraag direct een notariële akte aan met uitsluitingsclausule en herroepingsrecht>>>

Alsnog notarieel vastleggen

Als een papieren schenking (schuldigerkenning uit vrijgevigheid) in het verleden in een onderhandse akte is vastgelegd, dan kan deze onderhandse schenking tijdens leven van de schenker alsnog bij notariële akte worden bekrachtigd. Het moet dan wel vaststaan dat de schuldigerkenning inderdaad in het verleden heeft plaatsgevonden. 

Hoge Raad bevestigd dat een notariële akte nodig is

In het verleden was er een spanningsveld met betrekking tot de vraag of de schenking op papier een schenking ter zake des doods betreft en dus bij notariële akte vastgelegd dient te worden.
>Met de uitspraak van de Hoge Raad van 9 december 2011 (zaaknummer 11/01265) in de hand is het weer wat duidelijker geworden dat de gang naar de notaris wel noodzakelijk is. In deze procedure was er sprake van schenkingen aan een begunstigde bij onderhandse akte. Van de schenkingen was bij de Belastingdienst keurig aangifte gedaan en er is ook schenkbelasting geheven. Er was een (niet opeisbare) rente van 5% afgesproken. De Hoge Raad oordeelde dat de bij onderhandse akte gedane schenkingen de strekking hadden pas na overlijden te worden uitgevoerd. Daarbij is niet van belang of de rente is bedongen of betaald. Conclusie: de schenkingen zijn niet bij leven uitgevoerd en komen niet in aftrek als schulden op de nalatenschap van de schenker.