0 instellingen geselecteerd

Schuldigerkennen, schuldigerkenning of schenken op papier

Schuldigerkennen, schuldigerkenning of schenken op papier

Ouders hebben vaak de wens om al tijdens hun leven een deel van hun vermogen aan hun kind(eren) te schenken. Zij willen daarbij de fiscale mogelijkheden optimaal benutten en tegelijkertijd zoveel mogelijk zeggenschap over de schenking behouden. Zij hebben nogal eens een zekere angst dat de kinderen het geld zullen verkwisten. Ook wel het "Ferrari syndroom" genoemd. Het is ook mogelijk dat de ouders het geld nog niet kunnen missen of dat het vast zit in de woning (geld en/of effecten). Schuldigerkenning uit vrijgevigheid kan dan uitkomst bieden.

Schuldigerkenning is een schenking “op papier”, waarbij het bedrag meteen na de schenking door de kinderen wordt teruggeleend aan de ouders. De kinderen krijgen zo een vordering op hun ouders, die ze - in de regel - pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende van beide ouders. Jaarlijks moeten de ouders een rente van 6% vergoeden op deze lening om ervoor te zorgen dat de Belastingdienst deze lening erkend en in aftrek toelaat op de erfbelasting.

Het resultaat is dat het geld bij de ouders blijft. Alleen wordt schriftelijk vastgelegd dat het schenkingsbedrag schuldig wordt erkend. Bij overlijden komt het door de ouders schuldig erkende bedrag in principe in mindering op de nalatenschap. Die nalatenschap is dan kleiner door het schuldig erkende bedrag en de jaarlijkse betaalde rente, zodat minder erfbelasting hoeft te worden betaald.

Net zoals bij het daadwerkelijk overhevelen van vermogen is bij schenking onder schuldigerkenning schenkbelasting verschuldigd als er meer geschonken wordt dan de (jaarlijkse of eenmalige vrijstelling).

Schenken op papier kan gezien worden als een zogenaamde schenking ter zake des doods. Een gevolg van een rechterlijke uitspraak door de Hoge Raad in december. Een uitspraak met een aantal belangrijke gevolgen:

  1. Een papieren schenking moet aangegaan zijn bij notariële akte. Bij het passeren van deze akte dient u zelf persoonlijk aanwezig te zijn. Een volmacht is dus niet toegestaan.
  2. De schenking moet te allen tijde ingeschreven worden in het CTR, het Centrale Testamenten Register.
  3. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan is voor het doen van een papieren schenking geen toestemming nodig van uw partner. Uw schenking is een privé-schuld.