0 instellingen geselecteerd

Verhoog uw kerkbijdrage met periodiek schenken!

Klik hier voor meer informatie.

Opgebouwd vermogen zonder schenkbelasting schenken aan uw kinderen? Regel het via Schenkservice!

Klik hier voor meer informatie.

Schenken aan uw kinderen bespaart erfbelasting en zorgt voor een lagere AWBZ bijdrage!

Klik hier voor meer informatie.

Laat de Belastingdienst meebetalen aan uw goed doel schenkingen. Vraag gratis een schenkingsovereenkomst aan!

Klik hier voor meer informatie.

Uw schenking volledig aftrekken van de belasting?
Een schenkingsovereenkomst maakt het mogelijk!
» Meer informatie over periodiek schenken » Schenkingsovereenkomst direct regelen

Direct een akte aanvragen voor een van de onderstaande instellingen. Klik op het logo van de instelling »


Slim Schenken

Periodieke schenkingen / periodieke giften zijn structurele giften aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een notariële of onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan een ANBI betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt.

Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar. Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%. Het inkomstenbelastingvoordeel kunt u zelf berekenen met de Schenkcalculator >>>.

Schenkservice zorgt voor een schenkingsovereenkomst die voldoet aan de wettelijke vereisten zodat u zeker weet dat u uw giften maximaal mag aftrekken van de belasting!