0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Vereniging Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente (ZZG)

Het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) steunt zending en diaconaal werk in landen van de zogenoemde "Derde Wereld". Het gaat om assistentie bij projecten ten behoeve van kansarmen, achtergestelden en rechtelozen in onder meer Suriname, Jamaica, Midden-Amerika, Tanzania, Zuid-Afrika, Palestina en Albanië. Ons motto is: helpen waar mensen in nood zijn, heel maken wat stuk is, en mensen weer geloof geven in hun toekomst. Niet zomaar, maar geïnspireerd en gemotiveerd door de springlevende opdracht vanuit de Bijbel. In nauwe samenwerking met Broedergemeenten over de gehele wereld is het ZZg actief op het brede terrein van zending, (wereld)diaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Zowel qua bestuur als medewerkers is het ZZg oecumenisch samengesteld. Mede door het interkerkelijk karakter ondervindt het steun uit alle lagen van christelijk Nederland.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-