0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Vereniging Vrienden Martinikerk

Word vriend(in) van de Martinikerk De Martinikerk vervult al eeuwen een belangrijke functie in het maatschappelijk leven van Groningen. Als kerk, als plaats van samenkomst bij vreugde en verdriet, lokaal, provinciaal, nationaal, als plek voor onderling gesprek en voor wetenschappelijk debat. Vele belangrijke gebeurtenissen hebben zich voltrokken binnen haar muren. De kerk wordt nu multifunctioneel gebruikt voor wat mensen beweegt: cultureel en spiritueel, van huwelijken tot congressen, van concerten tot tentoonstellingen en iedere zondag voor de eredienst. De Stichting Martinikerk Groningen exploiteert de kerk maar is afhankelijk van de opbrengst van de verhuur van het gebouw, van incidentele subsidies en particuliere giften. Dit is vaak niet voldoende om de exploitatie rond te krijgen. Daarom bekostigt de Vereniging van Vrienden Martinikerk extra zaken waaraan de Stichting Martinikerk Groningen niet toekomt. Zo werd eerder het gedenkteken van Wessel Gansfort in ere hersteld, werden kortgeleden de uurwerken in het Schip en de Librije gerestaureerd en reserveert de vereniging geld voor de herinrichting (zoals nieuwe verlichting in het schip, herstel van de oorspronkelijke ingang van de kerk onder de toren of vernieuwing van de scheiding tussen Schip en Koor) van de kerk. Gelukkig voelen ruim 800 mensen zich verantwoordelijk voor het behoud van de Martinikerk en zijn daarom lid van de Vereniging van Vrienden Martinikerk. Dankzij deze steun is onze prachtige kerk ook in de toekomst letterlijk en figuurlijk het hart van de stad. Voor een bedrag van € 10,- per jaar kan bent u al vriend. Nieuwe vrienden ontvangen als blijk van onze waardering een reproductie van een kunstwerk, van kunstenares Marion Kraus, met de voorstelling van Sint Maarten en een prachtige CD met muziek op het hoofdorgel van de Martinikerk. Zelfs de mogelijkheid voor een gratis rondleiding op afspraak behoort tot het welkomstpakket. Verder ontvangen vrienden drie keer per jaar het blad Miniatuur. Eenmaal per jaar nodigen wij onze vrienden uit voor de ledenvergadering en op 11 november, Sint Maarten, voor een lunchconcert. Vrienden krijgen korting op de toegangsprijs van activiteiten die door de Stichting Martinikerk Groningen worden georganiseerd en op de orgelconcerten van de Stichting Avondtmusyck. Informatie over het lidmaatschap kunt u inwinnen bij het secretariaat van de stichting, tel.: 050 311 12 77 of mail naar info@martinikerk.nl.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-