0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Vereniging Verkeersslachtoffers

3 juli 1995 werd de Vereniging Verkeersslachtoffers opgericht met het doel de verkeersslachtoffers te verenigen en hen zo een herkenbaar gezicht en een krachtige stem te geven. Doelstelling: Steun bieden aan verkeersslachtoffers, behartigen van hun belangen en terugdringen van de verkeersonveiligheid. Daarnaast ondersteunt VVS activiteiten van leden die binnen de doelstellingen van de vereniging vallen. VVS is aangesloten bij de Europese Federatie van Verkeersslachtoffers, opgericht in 1991, waarbij thans 29 verenigingen uit 15 landen zijn aangesloten. Federatie en aangesloten verenigingen hebben gemeenschappelijke doelstellingen die hierboven geformuleerd zijn. De Federatie onderhoudt contacten op mondiaal en Europees niveau, waardoor de stem van de verkeersslachtoffers ook bij de Verenigde Naties, de Wereld Gezondheidsorganisaties en de Europese Unie gehoord wordt. De Federatie coordineert ook de activiteiten van de aangesloten verenigingen. Zo is er een gemeenschappelijke datum vastgesteld voor de jaarlijkse Herdenking . Deze Herdenking wordt gehouden op de derde zondag in november, in 2003 op zondagmiddag 16 november in de Geertekerk in Utrecht.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-