0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Amsterdam

De Vrijzinnige Protestanten maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen Vrijburg werken wij samen met de Remonstranten. Van oudsher hechten wij aan het vrijzinnig christelijk gedachtegoed. Hierin is vrijheid van denken en geloven op grond van eigen inzichten en vragen, zonder ons te conformeren aan voorgeschreven waarheden of aan een leergezag. We staan met één been in de kerk en met één been in de samenleving, omdat persoonlijke zingeving aan het leven samen gaat met onze zorg en verantwoordelijkheid voor medemenselijkheid in de wereld. Het accent ligt op het leven met openheid naar de cultuur, vandaar dat wij ook de bijbel met een humanistische inslag lezen.

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-