0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Vereniging Nederlands Juristen Comite voor de Mensenrechten (NJCM)

Het NJCM zet zich sinds 1974 in voor de bescherming van mensenrechten in Nederland en het Nederlandse buitenlandse beleid. Hiertoe volgen deskundigen en betrokken vrijwilligers met een kritisch oog de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die de mensenrechten in Nederland raken. Het NJCM oefent haar invloed met name uit door het uitbrengen van commentaren op wetsvoorstellen en overheidsbeleid, het schrijven en coördineren van schaduwrapportages en het lobbyen bij politici, journalisten, beleidsmakers en maatschappelijk organisaties op nationaal en internationaal niveau. Tevens draagt het NJCM bij aan een bredere en diepere kennis van de mensenrechten door middel van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, het NJCM-Bulletin, en het organiseren van seminars. Voorts is het NJCM vertegenwoordigd in diverse fora die zich begeven op het terrein van de mensenrechten. Dit zijn onder meer de Commissie Meijers, het Breed Mensenrechten Overleg (BMO), het Breed Mensenrechten Overleg Nederland (BMO NL) en het Platform Mensenrechteneducatie (PMRE).

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-