0 instellingen geselecteerd

Zoek naar goede doelen

Zoek op naam:

logo
€ 
,-
Vereniging Christen Democratisch Appel (CDA)

CDA (Vereniging Christen Democratisch Appel) Het CDA wil graag werken aan een samenleving die gebaseerd is op gemeenschapszin en onderling vertrouwen. Een samenleving waarin culturen en religies met elkaar samenleven en niet tegenover elkaar komen te staan. Gemeenschappelijke waarden en normen zijn het cement van de samenleving. Van elke burger mag een waardevolle bijdrage aan de maatschappij gevraagd worden. Een leefbare buurt, een leefbare stad, een leefbaar land maken we samen. We mogen van mensen verwachten dat ze daar actief een bijdrage aan leveren. Contributie aan een politieke partij is fiscaal aftrekbaar! Wanneer u een lidmaatschap (of afdrachtregeling) aangaat of een gift doneert aan het CDA in de vorm van een periodieke gift bij notariële akte mag u het jaarlijks uitgekeerde bedrag aan contributie en/of gift volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt afhankelijk van uw inkomen en leeftijd 16% tot 52% mee aan uw bijdrage. De wetgever stelt als eis voor volledig aftrekbaarheid dat de akte voor minimaal vijf jaar geldt. Het CDA neemt de eenmalige notariskosten voor het passeren van de akte voor haar rekening bij een minimale bijdrage van € 250 per jaar. Met uw steun kunnen wij onze idealen omzetten in daden. Wij hopen dat wij op uw steun mogen rekenen!

Uw notariele akte

Voeg goede doelen toe aan de akte en ontvang uw volmacht met concept akte per e-mail.

U heeft nog geen goede doelen geslecteerd

Hier vindt u een lijst met goede doelen waaraan u kunt doneren.


Totaalbedrag aan jaarlijkse schenkingen

€ 0,-